Oproep

Het oog van de meester – Hoe beter onderwijs maken…

Dag collega/sympathisant,

Met een aantal gelijkgestemden hebben wij onlangs de vereniging ‘het Oog van de Meester’ opgericht. Wij geven les in het middelbaar en het hoger onderwijs en zijn bezorgd om de inhoudelijke verschraling binnen dat onderwijs.

We stellen vast dat twee fenomenen zich meer en meer bij onze leerlingen/studenten voordoen: taalarmoede en gebrek aan concentratie. Beide fenomenen hebben de vakinhouden (zowel wetenschappen, wiskunde, talen, geschiedenis, technische vakken,…) in de voorbije twintig jaar sterk uitgehold. Het is in het belang van alle segmenten van de samenleving dat deze nefaste evolutie bestreden wordt. Deze strijd tegen oppervlakkigheid kan alleen maar gewonnen worden door inhoudelijke verdieping van vakinhouden.

Daarom benadrukt ‘het Oog van de Meester’ de intrinsieke waarde van de vakinhouden, die bijdragen tot intellectuele, culturele en technische vorming van alle leerlingen en die de basis vormen van hun motivatie, hun kritisch denken en burgerschap. Kennis van vakinhouden is dé noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van vaardigheden en competenties, die slechts ten dele in meetbare doelstellingen zijn onder te brengen.

De vereniging neemt onderwijsvernieuwing ernstig, maar wil tegelijk zin en onzin van geformaliseerde, aan te vinken leerdoelen onder de loep nemen en toetsen aan hun relevantie voor de onderwijspraktijk.

Lijkt het je iets? Je kan onze visie onderschrijven door je naam en e-mail in te voeren onder de knop ‘Ik word lid’, en zo houden we je via een nieuwsbrief op de hoogte.

Wil je ad-hoc medewerker worden en specifiek iets rond jouw vakinhoud bijdragen? Contacteer ons dan via de site www.oogvandemeester.be/contact

Wil je een groter engagement opnemen? Wij zoeken nog steeds enkele collega’s exacte wetenschappen en technische vakken voor onze stuurgroep, die ongeveer tweemaandelijks samenkomt in Gent.

 

Agnes Claeys, Kris De Boel, Paul De Loore, Hildegarde Goubert, Geert Kentane, Grietje Van Dievoet, Koen Van Kerrebroeck, Bart Van Lancker, Rosine Van Oost, Dirk Verschuren