In de media

Onderstaande links verwijzen naar interessante artikels over het onderwijs. De teksten zijn te raadplegen voor wie een abonnement heeft op de betreffende krant / het betreffende tijdschrift, of voor wie een abonnement heeft op Go Press.

De meest recente artikels zijn voor iedereen te raadplegen via het uitklapbaar menu ‘In de media’.

Historici en politicologen waarschuwen voor de verengelsing van het hoger onderwijs, nu het ernaar uitziet dat het percentage anderstalige vakken in bachelors zal stijgen.

Hieronder een artikel over het onderwijsbeleid van onze huidige minister van onderwijs. Laten we herexamens niet alleen zien als instrument in de strijd tegen de zesjescultuur, maar ook als laatste kans voor leerlingen die hun kansen in de loop van het schooljaar onvoldoende hebben aangegrepen.

Mia Doornaert even polemisch als altijd in De Standaard

Verlos de leerkracht van onzinnige taken, versmachtende inspectie en alwetende experts, schrijft Johan De Donder.

Dat vijftienjarige leerlingen opnieuw achteruit zijn gegaan, verbaast Wouter Duyck niet. Kunnen we eindelijk het onderwijsprobleem ernstig aanpakken?

Vanuit zijn woonplaats in het Italiaanse Genua beschouwt Ilja Leonard Pfeijffer wekelijks een onderwerp dat het Nederlandse nieuws beheerst. Deze week de resultaten van de driejaarlijkse PISA-meting en de huidige ontlezing. Pfeijffer bepleit dat het onderwijs zich zou moeten richten op het bevorderen van de concentratie, gezien onze concentratiespanne ondertussen al een seconde lager is dan die van een goudvis.

Wouter Duyck miste één woord in de discussies over onderwijs: leren. Nog steeds krijgen de dalende leerprestaties niet de aandacht die ze verdienen.

Lezersbrief Kris De Boel (bestuurslid Oog van de Meester) over de 180°-bocht van Oeso-man Dirk Van Damme

Volgens Oeso-topman Dirk Van Damme laat nieuw handboek rond begrijpend lezend te wensen over.