Fb-Button

Waarom de vaste benoeming nodig is

Wie de zin van de vaste benoeming in het onderwijs in twijfel trekt (DS 2 april) , verliest het belang ervan uit het oog.
Met mijn meer dan 23 jaar ervaring in het secundair onderwijs denk ik dat de vaste benoeming eerder een zegen is dan een vloek. Er wordt altijd gesproken van mensen die van het systeem misbruik maken en niet meer presteren omdat ze zich door de benoeming beschermd weten, maar eerlijk gezegd, dergelijke collega’s ken ik niet, of nauwelijks.
De vaste benoeming biedt in mijn ogen aan de leraar de kans zich kritisch op te stellen ten opzichte van overijverige onderwijshervormers, al te veeleisende ouders, directies die klassenraden beïnvloeden, enzovoort. Het is een waarborg voor de kwaliteit van het onderwijs. Misschien is deze visie eenzijdig, maar ik wil een tegenstem laten horen tegen al die stemmen die menen dat het onderwijs, en al wie daarin meedraait, zich per se mee moet voegen naar één of ander ‘systeem’.

Meer lezen