Nieuwsbrief juni 2021

TRADITION IST BEWAHRUNG DES FEUERS UND NICHT ANBETUNG DER ASCHE

Gustav Mahler

Om redenen van uiteenlopende aard hebben we beslist onze vereniging ‘Het Oog van de Meester’ op 30 juni 2021 op te heffen. De facebookpagina blijft online. We danken u voor uw jarenlange belangstelling.

Velen steunden onze opvattingen, deelden onze bezorgdheid over de kwaliteit van het onderwijs.

Kwaliteit krijgt bij iedere onderwijsbetrokkene de hoogste prioriteit, maar daar houdt de overeenkomst op, want over wat kwaliteit is, bestaan vele uiteenlopende opvattingen. Er worden allerlei meningen in de media en elders geventileerd, telkens vanuit een ander perspectief. Via onze nieuwsbrieven wilden we uiting geven aan onze visie.

Trouw aan onze inzichten die u nog tot het einde van deze maand op onze website kunt nalezen, koesteren we verder de idee dat ‘goede leraren de brandstichters in de ontwakende zielen van hun pupillen’ (Georges Steiner) zijn.

Hou het vuur brandend!

Agnes, Hildegarde, Joren, Kris, Paul, Rosine