Missie

Wij geloven in de intrinsieke waarde van kennis als basis voor zingeving, motivatie en kritisch inzicht.
Wij geloven in de inspirerende kracht die kan uitgaan van de persoonlijkheid van bevlogen leraren.
Wij komen op voor een herwaardering van de vakinhouden en van het belang van de vakleraar.
Wij komen op voor de vorming van de beginnende leraar tot een persoon die zijn vakkennis ten gronde verwerft en deze op een bezielende manier weet over te dragen.
Wij roepen op tot respect voor de relatie tussen leraar en leerling als een vertrouwelijke gezagsrelatie en om deze te vrijwaren van externe inmenging en juridische procedures.
Wij geloven in democratisch onderwijs dat emancipeert door de talenten van elke leerling te stimuleren.

Anneke Coessens