Deze website is stopgezet

Om redenen van uiteenlopende aard hebben we beslist onze vereniging ‘Het Oog van de
Meester’ op 30 juni 2021 op te heffen. De Facebookpagina blijft online. We danken u voor
uw jarenlange belangstelling.