Wie zijn wij?

Agnes Claeys studeerde geschiedenis aan de RUG, was pedagogisch begeleider geschiedenis en gaf lessen geschiedenis aan de Sint-Bavohumaniora te Gent. Ze schreef verschillende artikelen, o.a.  over onderwijs en cultuur: Tegen de ontworteling en de vervreemding, een pleidooi voor het zelfverstaan van (een) cultuur.

Kris De Boel studeerde klassieke filologie (lic.), filosofie (bach.) en theologie (graduaat godsdienst). Aan de Sint-Bavohumaniora te Gent geeft hij klassieke talen en godsdienst. Ook publiceerde hij diverse artikels over filosofie, religie en onderwijs (Tertio, Streven) en schreef hij het boek Brieven aan mijn zoon (Lannoo 2009).

Paul De Loore studeerde Nederlands en Engels aan de UGent, is leraar Nederlands en esthetica in Gent. Publiceerde:‘Moet er nog kaas zijn? Over literatuuronderwijs in Vlaanderen’ in Ons Erfdeel (febr. 2013).

Hildegarde Goubert studeerde  Germaanse filologie en Antropologie aan de KUL, is lerares Engels en Nederlands aan het Sint-Aloysiuscollege in Ninove.

Geert Kentane  is leraar en pedagogisch begeleider.

Koen Van Kerrebroeck studeerde kunstwetenschappen aan de UGent. Aan de Handelsschool Sint-Joris Gent geeft hij geschiedenis en esthetica.

Rosine Van Oost studeerde klassieke filologie aan de Universiteit Gent en heeft een ruime staat van dienst in het onderwijs. Daarnaast werkte ze een tiental jaren op het Vlaams departement van Leefmilieu, Natuur en Energie rond thema’s zoals milieueducatie, duurzame ontwikkeling en klimaat.Zij schreef het artikel De stille crisis. Over de waarde van geesteswetenschappen in het onderwijs. Adres : rosine.vanoost@gmail.com